تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

1 مرداد 1398

عقد قرارداد با حامیان مالی همایش

14 مرداد 1398

نشست خبری دبیر همایش با اصحاب رسانه

15 مرداد 1398

آخرین مهلت ثبت نام

25مرداد 1398

آغاز تبلیغات محیطی

1 شهریور 1398

جا نمایی غرفه های نمایشگاه

3 شهریور 1398

آغاز ساخت و تحویل غرفه های نمایشگاه

5 شهریور 1398

روز اول همایش و افتتاحیه نمایشگاه تکنولوژی های مخابراتی و الکترونیکی

6 شهریور 1398

روز دوم همایش ( کارگاه آموزشی ) ویژه مدیران کل فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی

7 شهریور 1398

روز سوم همایش ( کارگاه اموزشی ) ویژه اعضائ اتحادیه

8 شهریور 1398

روز چهارم همایش ( ویژه برنامه استارت اپ تلفن همراه )