محورهای همایش

محور های همایش

اهداف برگزاری همایش:

  • مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های تولید داخلی در حوزه مخابراتی و الکترونیکی کشور
  • ترغیب دولت جهت سرمایه گذاری در حوزه های مخابراتی و الکترونیکی
  • نقش بازاریابی در توسعه صنعت تلفن همراه کشور
  • حمایت از تولیدکنندگان داخلی
  • حمایت از تولید داخلی
  • حمایت از کالای با گارانتی ( واردات قانونی
  • رسیدن به خودکفایی تلفن همراه

 

Image